FIATAL GAZDA PÁLYÁZAT
2016. november 08.
további fotókhoz kattintson a képre ^

Megjelent a Fiatal gazda pályázat tervezete. Már érdemes vele foglalkozni és készülni a pályázatra.

Röviden a lényeges pontok:

Pályázhat, az a magánszemély, aki:

a) Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytatja.

b) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40 éves (nem töltötte be a 41-et beadáskor).

c) Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.

d) A támogatási kérelem benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal kizárólagosan rendelkezik. (Ha még nincs meg az üzemméret, még összehozható)

Jogi személyként is pályázhat a fentieket a tulajdonosra nézik.

Beadás első üteme: 2017. febráur 1. - február 28.

 

A támogatás mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány formájában, két részletben, 5 évre nyújtva:

a) az első kifizetési kérelem benyújtásával a támogatás a teljes összeg 75%-a,

b) a támogatási összeg fennmaradó 25%-a a felhívás szerinti- és az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítésének függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb a működési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napjáig tervezhető és igényelhető.

Vállalás:

- A 4. évre főállásúvá válni

- A minimális jogosultsági feltételként előírt, legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak végéig

- Az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozó köteles a működtetési időszak 4. lezárt évében a mezőgazdasági tevékenységből elért jövedelem tekintetében elérni legalább az előző évi kötelező garantált bérminimum mértékét.

Kérdés esetén a Royal-Kert Kft értékesítési csapata várja jelentkezését!

A pályázat elnyerése érdetkében javasoljuk profi pályázatíró közreműködését. Kérés esetén, ez ügyben is a segítségére lehetünk.

 

2016 november

« vissza
RoyalKert.hu

Kishalmi Tibor
Ügyvezető
06 88/560-564
Tanusítványok:
Az A tanúsítványra a magyar piacon csupán a cégek 7,44 %-a jogosult. Velük az üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata alacsony.
Keresés
Keresés
»
Keresendő kifejezés:
Aktuális munkáink: